Το Βυζάντιο, η «αρχαιότητα», η Δύση, η Ανατολή και εμείς – 5.12.2017-23.1.2018